advies op het gebied van het transport per pijpleiding

Pijpleidingen

Olie is de belangrijkste hedendaagse energiebron en zal dit volgens het IEA ook blijven. Ongeveer 40 procent van de primaire energie wordt door olie geleverd. In Nederland is aardolie de tweede brandstof, met een aandeel van 35 procent in 2000. Het gebruik van olie voor verwarmingsdoeleinden loopt terug. De transportsector is, en blijft, de grootste gebruiker; in 2030 zal naar verwachting ruim de helft van de olie worden gebruikt voor transportdoeleinden (wegverkeer, luchtvaart en zeevaart). Daarnaast wordt in Nederland olie gebruikt in de chemische industrie.

Voor het internationale transport van ruwe olie worden tankers en pijpleidingen gebruikt.

De vele pijpleidingen die tussen de industrie en transportfaciliteiten (zoals vrachtwagenbedrijven en havens) liggen, zorgen voor een snelle, veilige en goedkope manier om olie naar de plaats van bestemming te vervoeren.

Belangrijke mededeling

Voor het gebruik van informatie verkregen via deze website wijzen wij u op onze vrijwaringsverklaring.
 

© 2008 Peperoni Productions